• img-book

    รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ

Sale!
ISBN: 9786162694714 

สิทธิมนุษยชน : แนวคิดและการคุ้มครอง

โดย รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ

หนังสือ”สิทธิมนุษยชน : แนวคิดการคุ้มครอง(Human Rights :Conception and Protection) ” เล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งหมายจะทำการเข้าใจ”สิทธิมนุษยชน” จากการพิจารณามนุษย์ว่าต้องการความชอบธรรมประดารใดสำหรับตนเองและสำหรับการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
รหัสสินค้า : 9786162694714 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 380 กรัม
จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : พฤษภาคม 2559

 

 

฿ 220.00 ฿ 198.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ. ธรรมศาสตร์,
  • LL.M. Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือ”สิทธิมนุษยชน : แนวคิดการคุ้มครอง(Human Rights :Conception and Protection) ” เล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งหมายจะทำการเข้าใจ”สิทธิมนุษยชน” จากการพิจารณามนุษย์ว่าต้องการความชอบธรรมประดารใดสำหรับตนเองและสำหรับการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
รหัสสินค้า : 9786162694714 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 380 กรัม
จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : พฤษภาคม 2559