• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

Sale!
ISBN: 9786162699139

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1
สิทธิมนุษยชนในการดำเนินคดีอาญา
บทที่ 1
สิทธิมนุษยชน
บทที่ 2
สิทธิที่จะได้รับการดำเนินคดีอย่างเป็นธรรม
บทที่ 3
สิทธิที่จะได้รับความเสมอภาคต่อหน้าศาล และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย โดยศาลที่อิสระ และเที่ยงธรรม
บทที่ 4
สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์
บทที่ 5
สิทธิในการต่อสู้คดีอาญา
ภาค 2 สิทธิมนุษยชนกับการใช้มาตรการบังคับในคดีอาญา
บทที่ 6
หมายเรียกและหมายอาญา
บทที่ 7
การจับ
บทที่ 8
การค้น
บทที่ 9
การควบคุมและการขัง
บทที่ 10
การปล่อยชั่วคราว

แจ้งชำระเงิน
Line ID : winyu_w
Facebook : winyuchonbooks

รหัสสินค้า9786162699139
ชื่อผู้แต่ง : ปกป้อง ศรีสนิท
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม

จำนวนหน้า : 192
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2563

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทและปริญญาเอกกฎหมายอาญา มหาวิทยาลัย Aix-Marseille III, ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
  • รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1
สิทธิมนุษยชนในการดำเนินคดีอาญา
บทที่ 1
สิทธิมนุษยชน
บทที่ 2
สิทธิที่จะได้รับการดำเนินคดีอย่างเป็นธรรม
บทที่ 3
สิทธิที่จะได้รับความเสมอภาคต่อหน้าศาล และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย โดยศาลที่อิสระ และเที่ยงธรรม
บทที่ 4
สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์
บทที่ 5
สิทธิในการต่อสู้คดีอาญา
ภาค 2 สิทธิมนุษยชนกับการใช้มาตรการบังคับในคดีอาญา
บทที่ 6
หมายเรียกและหมายอาญา
บทที่ 7
การจับ
บทที่ 8
การค้น
บทที่ 9
การควบคุมและการขัง
บทที่ 10
การปล่อยชั่วคราว

แจ้งชำระเงิน
Line ID : winyu_w
Facebook : winyuchonbooks

รหัสสินค้า9786162699139
ชื่อผู้แต่ง : ปกป้อง ศรีสนิท
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม

จำนวนหน้า : 192
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699139
SKU: 9786162699139
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : มิถุนายน 2563
Page Count: 192