• img-book

    ภูมีนาท ปาเบ้า และ ศิริพงศ์ แมลงภู่

Sale!
ISBN: 9786165779395
รหัสสินค้า: 9786165779395 หมวดหมู่: , ,

สรุปหลักกฎหมายที่ใช้ในการสอบท้องถิ่น ภาค ก.

โดย ภูมีนาท ปาเบ้า และ ศิริพงศ์ แมลงภู่

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาคที่ 1 ความรู้ทั่วไปของกฎหมายแม่บทที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
บทที่ 1
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
บทที่ 2
กฎมายพื้นฐานในการบริหารราชการแผ่นดิน
บทที่ 3
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ภาค 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
บทที่ 1
กฎหมายพื้นฐานของการปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 2
ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารราชการท้องถิ่นตามกฎหมายเฉพาะ

รายละเอียด 
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ภูมีนาท ปาเบ้า และ ศิริพงศ์ แมลงภู่
⭐️ รหัสสินค้า : 9786165779395
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 427 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 222 หน้า
⭐️ ขนาด : 16.5 x 24.1 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

฿ 290.00 ฿ 275.50

จำนวน:
หนังสือโดยภูมีนาท ปาเบ้า และ ศิริพงศ์ แมลงภู่
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาคที่ 1 ความรู้ทั่วไปของกฎหมายแม่บทที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
บทที่ 1
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
บทที่ 2
กฎมายพื้นฐานในการบริหารราชการแผ่นดิน
บทที่ 3
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ภาค 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
บทที่ 1
กฎหมายพื้นฐานของการปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 2
ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารราชการท้องถิ่นตามกฎหมายเฉพาะ

รายละเอียด 
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ภูมีนาท ปาเบ้า และ ศิริพงศ์ แมลงภู่
⭐️ รหัสสินค้า : 9786165779395
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 427 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 222 หน้า
⭐️ ขนาด : 16.5 x 24.1 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

“สรุปหลักกฎหมายที่ใช้ในการสอบท้องถิ่น ภาค ก.”

There are no reviews yet.