• img-book

    อาจารย์ปฎิญญา นาฬิเกร์, อาจารย์เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร

Sale!
ISBN: 9786164491526
รหัสสินค้า: 9786164491526 หมวดหมู่:

สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 2

โดย อาจารย์ปฎิญญา นาฬิเกร์, อาจารย์เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร

บทคัดย่อ/สารบัญ
“สรุปเนื้อหาทั้ง 3 วิชาในเล่มเดียว” ได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล), วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ”
Part 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป

– บทที่ 1 การคิดคำนวณ
– บทที่ 2 การหาเหตุผล
Part 2 ภาษาไทย
– บทที่ 1 คำ
– บทที่ 2 ประโยค
– บทที่ 3 การวิเคราะห์บทความ
– บทที่ 4 สำนวนโวหาร
– บทที่ 5 การเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษา
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 – ชุดที่ 5
– เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 – ชุดที่ 5
Part 3 ภาษาอังกฤษ
– บทที่ 1 Grammar (หลักไวยากรณ์)
– บทที่ 2 Vocabulary (คำศัพท์)
– บทที่ 3 Reading (การอ่าน)
– บทที่ 4 Conversation (การสนทนา)
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 – ชุดที่ 5
– เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 – ชุดที่ 5

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์ปฎิญญา นาฬิเกร์, อาจารย์เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร
รหัสสินค้า : 9786164491526
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,100 กรัม
จำนวน : 520
ขนาด : 19 x 25.4 ซม.

฿ 295.00 ฿ 280.25

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือโดยอาจารย์ปฎิญญา นาฬิเกร์, อาจารย์เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
“สรุปเนื้อหาทั้ง 3 วิชาในเล่มเดียว” ได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล), วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ”
Part 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป

– บทที่ 1 การคิดคำนวณ
– บทที่ 2 การหาเหตุผล
Part 2 ภาษาไทย
– บทที่ 1 คำ
– บทที่ 2 ประโยค
– บทที่ 3 การวิเคราะห์บทความ
– บทที่ 4 สำนวนโวหาร
– บทที่ 5 การเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษา
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 – ชุดที่ 5
– เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 – ชุดที่ 5
Part 3 ภาษาอังกฤษ
– บทที่ 1 Grammar (หลักไวยากรณ์)
– บทที่ 2 Vocabulary (คำศัพท์)
– บทที่ 3 Reading (การอ่าน)
– บทที่ 4 Conversation (การสนทนา)
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 – ชุดที่ 5
– เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 – ชุดที่ 5

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์ปฎิญญา นาฬิเกร์, อาจารย์เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร
รหัสสินค้า : 9786164491526
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,100 กรัม
จำนวน : 520
ขนาด : 19 x 25.4 ซม.

“สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 2”

There are no reviews yet.