• img-book

    ดร.ปัญญา อุดชาชน

Sale!
ISBN: 9786162697463
รหัสสินค้า: 9786162697463 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่

โดย ดร.ปัญญา อุดชาชน

บทที่ 1  ความสำคัญของการก่อตั้งองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
บทที่ 2  รูปแบบขององค์กรและบุคคลากรขององค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของต่างประเทศ
บทที่ 3  กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งขององค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
บทที่ 4  วิเคราะห์เปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
บทที่ 5  วิเคราะห์การบริหารจัดการคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทย
บทที่ 6  ทิศทางศาลรัฐธรรมนูญไทยในอนาคค

รหัสสินค้า9786162697463
ชื่อผู้แต่งดร.ปัญญา  อุดชาชน
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500กรัม

จำนวนหน้า232
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2562

฿ 230.00 ฿ 207.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)
  • M.A. (Public Administration), Michigan, U.S.A.
  • Ph.D. (Public Administration), California, U.S.A
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Laws)
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Justice Administration)
ปัจจุบัน (พ.ศ.2562)
  • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
หนังสือโดยดร.ปัญญา อุดชาชน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทที่ 1  ความสำคัญของการก่อตั้งองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
บทที่ 2  รูปแบบขององค์กรและบุคคลากรขององค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของต่างประเทศ
บทที่ 3  กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งขององค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
บทที่ 4  วิเคราะห์เปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
บทที่ 5  วิเคราะห์การบริหารจัดการคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทย
บทที่ 6  ทิศทางศาลรัฐธรรมนูญไทยในอนาคค

รหัสสินค้า9786162697463
ชื่อผู้แต่งดร.ปัญญา  อุดชาชน
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500กรัม

จำนวนหน้า232
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2562

“ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่”

There are no reviews yet.