• img-book

    ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย

Sale!
ISBN: 9789744668721
รหัสสินค้า: 9789744668721 หมวดหมู่:

วิวัฒนาการของกฎหมายโรมัน

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย

บทคัดย่อ/สารบัญ
โครงสร้างวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
บทที่ 1 ภาพรวม : วิวัฒนาการของกฎหมายโรมันโดยสังเขป
บทที่ 2 ข้อความเบื้องต้นในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์กฎหมาย และการเมืองของโรมและความสัมพันธ์กับระบบกฎหมายปัจจุบัน
บทที่ 3 หนี้กฎหมายโรมัน V : ผลและหนี้อันเกิดจากสัญญา cmptio venditio
บทที่ 4 หนี้ในกฎหมายโรมัน VI : หนี้เพิ่มเติมของคู่สัญญา cmptio venditio
บทที่ 5 ทรัพย์สินในกฎหมายโรมัน II : การแยกประเภทของ res เพิ่มเติม
บทที่ 6 ทรัพย์สินในกฎหมายโรมัน III : rerum subdivisio เพิ่มเติมและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ possessio
บทที่ 7 ทรัพย์สินในกฎหมายโรมัน V : กรรมสิทธิ์

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
รหัสสินค้า :
9789744668721
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
 550 กรัม
จำนวนหน้า :
284
ขนาด :
14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
3 : พฤษภาคม 2559

฿ 270.00 ฿ 256.50

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
โครงสร้างวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
บทที่ 1 ภาพรวม : วิวัฒนาการของกฎหมายโรมันโดยสังเขป
บทที่ 2 ข้อความเบื้องต้นในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์กฎหมาย และการเมืองของโรมและความสัมพันธ์กับระบบกฎหมายปัจจุบัน
บทที่ 3 หนี้กฎหมายโรมัน V : ผลและหนี้อันเกิดจากสัญญา cmptio venditio
บทที่ 4 หนี้ในกฎหมายโรมัน VI : หนี้เพิ่มเติมของคู่สัญญา cmptio venditio
บทที่ 5 ทรัพย์สินในกฎหมายโรมัน II : การแยกประเภทของ res เพิ่มเติม
บทที่ 6 ทรัพย์สินในกฎหมายโรมัน III : rerum subdivisio เพิ่มเติมและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ possessio
บทที่ 7 ทรัพย์สินในกฎหมายโรมัน V : กรรมสิทธิ์

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
รหัสสินค้า :
9789744668721
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
 550 กรัม
จำนวนหน้า :
284
ขนาด :
14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
3 : พฤษภาคม 2559

“วิวัฒนาการของกฎหมายโรมัน”

There are no reviews yet.