• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

Sale!
ISBN: 9786162699719
รหัสสินค้า: 9786162699719 หมวดหมู่: , ,

วิพากษ์นักกฎหมาย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

บทคัดย่อ/สารบาญ
1. ผลงานของนักนิติศาสตร์คสช.
2. ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาตุลาการและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
3. วิเคราะห์คำสั่งและคำพิพากษาของศาลยุติธรรมในคดีวิกฤตตุลาการ
4. การทำหน้าที่ในคดีอาญาของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม
5. นิติบุคคลในบริบทของกฎหมาย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162699719
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 164 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2563

฿ 140.00 ฿ 126.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา -น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -Doktor der Techte จาก มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี พ.ศ. 2520 ประวัติการทำงาน -อัยการสูงสุด -สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 -คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2544 - 2554 -ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -อาจารย์ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา (เริ่มปี การศึกษา 2528) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เริ่มปีการศึกษา 2520) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เริ่มปีการศึกษา 2524)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
หักดิบ กฎหมาย กันยายน   2550
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
1. ผลงานของนักนิติศาสตร์คสช.
2. ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาตุลาการและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
3. วิเคราะห์คำสั่งและคำพิพากษาของศาลยุติธรรมในคดีวิกฤตตุลาการ
4. การทำหน้าที่ในคดีอาญาของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม
5. นิติบุคคลในบริบทของกฎหมาย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162699719
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 164 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699719
SKU: 9786162699719
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: ธันวาคม 2563
Page Count: 164