• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม

Sale!
ISBN: 9786165810609

รากฐานกฎหมายอาญา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
หนังสือ”รากฐานกฎหมายอาญา”ได้แสดงให้เห็นถึงรากฐานทางทฤษฎี และพัฒนาการของกฎหมายอาญาตั้งแต่ศาสตร์ว่าด้วยกฎหมายอาญา ความหมาย ที่มาขอบเขต รวมถึงพัฒนาการของกฎหมายอาญาตะวันตกและกฎหมายอาญาของไทยตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
📌***พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน***

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810609
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 250 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 136 หน้า
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2564

 

฿ 110.00 ฿ 99.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Laws (ASIAN LAW), University of Washington, United States of America
 • Ph.D.(Law), University of Washington, United States of America
ประวัติการทำงาน
 • รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมายและการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้บรรยายชั้นปริญญาบัณฑิต : กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, กฎหมายอาญาภาคความผิด
 • ผู้บรรยายชั้นบัณฑิตศึกษา : กฎหมายอาญาภาคเปรียบเทียบ, นโยบายทางอาญา, สัมมนากฎหมายอาญาขั้นสูง
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
หนังสือ”รากฐานกฎหมายอาญา”ได้แสดงให้เห็นถึงรากฐานทางทฤษฎี และพัฒนาการของกฎหมายอาญาตั้งแต่ศาสตร์ว่าด้วยกฎหมายอาญา ความหมาย ที่มาขอบเขต รวมถึงพัฒนาการของกฎหมายอาญาตะวันตกและกฎหมายอาญาของไทยตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
📌***พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน***

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810609
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 250 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 136 หน้า
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2564