• img-book

    กิตินันท์ พลสวัสดิ์ และคณะ

Sale!
ISBN: 9786164871083
รหัสสินค้า: 9786164871083 หมวดหมู่: ,

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง

โดย กิตินันท์ พลสวัสดิ์ และคณะ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ
Part 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ – คณิตศาสตร์)
บทที่ 1 แนวข้อสอบอนุกรม
บทที่ 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
บทที่ 3 แนวข้อสอบตารางข้อมูล
บทที่ 4 แนวข้อสอบสดมภ์
Part 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
บทที่ 5 แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
บทที่ 6 แนวข้อสอบตรรกศาสตร์
บทที่ 7 แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
บทที่ 8 แนวข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา
Part 3 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
บทที่ 9 แนวข้อสอบบทความ
บทที่ 10 แนวข้อสอบความสอดคล้อง ความรัดกุม การสะกดคำ และความถูกต้องของประโยค
บทที่ 11 แนวข้อสอบการจัดเรียงประโยค
Part 4 วิชาภาษาอังกฤษ
บทที่ 12 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
บทที่ 13 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
บทที่ 14 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
Part 5 วิชาความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
บทที่ 15 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1
บทที่ 16 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2
Part 6 แนวข้อสอบเสมือนจริง (คาดการณ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่)
บทที่ 17 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 1 (คาดการณ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่)
บทที่ 18 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 2 (คาดการณ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่)
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : กิตินันท์ พลสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9786164871083
จำนวนหน้า : 360 หน้า
ขนาด : 19 x 25.4 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 790 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 4 : เมษายน 2564

฿ 285.00 ฿ 270.75

มีสินค้าอยู่ 5

จำนวน:
หนังสือโดยกิตินันท์ พลสวัสดิ์ และคณะ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ
Part 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ – คณิตศาสตร์)
บทที่ 1 แนวข้อสอบอนุกรม
บทที่ 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
บทที่ 3 แนวข้อสอบตารางข้อมูล
บทที่ 4 แนวข้อสอบสดมภ์
Part 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
บทที่ 5 แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
บทที่ 6 แนวข้อสอบตรรกศาสตร์
บทที่ 7 แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
บทที่ 8 แนวข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา
Part 3 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
บทที่ 9 แนวข้อสอบบทความ
บทที่ 10 แนวข้อสอบความสอดคล้อง ความรัดกุม การสะกดคำ และความถูกต้องของประโยค
บทที่ 11 แนวข้อสอบการจัดเรียงประโยค
Part 4 วิชาภาษาอังกฤษ
บทที่ 12 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
บทที่ 13 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
บทที่ 14 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
Part 5 วิชาความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
บทที่ 15 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1
บทที่ 16 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2
Part 6 แนวข้อสอบเสมือนจริง (คาดการณ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่)
บทที่ 17 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 1 (คาดการณ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่)
บทที่ 18 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 2 (คาดการณ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่)
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : กิตินันท์ พลสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9786164871083
จำนวนหน้า : 360 หน้า
ขนาด : 19 x 25.4 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 790 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 4 : เมษายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786164871083
SKU: 9786164871083
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์อินโฟเพรส
ตีพิมพ์วันที่: 4 : เมษายน 2564
Page Count: 360

“รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง”

There are no reviews yet.