• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

Sale!
ISBN: 9786162691621
รหัสสินค้า: 9786162691621 หมวดหมู่: ,

มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

หนังสือ “มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา” นี้ ผู้เขียนได้รวมเอาบทความวิเคราะห์และความเห็นประเด็กที่น่าสนใจในกฎหมายอาญา ที่เคยเขียนไว้ในที่ต่าง ๆ และได้คัดเลือกมา เพื่อนำเสนอให้ผู้อ่านใช้ดุลพินิจพิจารณา ข้อคิดและค้นหาข้อสรุปตามวิจารณญาณของแต่ละท่าน ประกอบด้วยเรื่อง ข้อคิดทางอาญาที่น่าพิจารณา ลักษณะแห่งการกระทำในกฎหมายอาญา, ความรับผิดทางอาญาโดยบังเอิญ, หมายเหตุเกี่ยวกับทฤษฎีเงื่อนไข, ผสมเทียม : ปัญหาการให้กำเนิดและการทำแท้ง, ทางออกของแพทย์ในกรณีปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์, พยายาม (ข่มขืน) กระทำชำเรา : คำพิพากษาฎีกา vs หลักกฎหมาย, การดำรงชีพจากรายได้ของหญิงค้าประเวณี (ม.286), กฎหมายฟอกเงิน…กับโทษย้อนหลัง, วิธีจับพระสึก, การลงทัณฑ์สุดสัปดาห์, ปัญหาในการใช้กฎหมายต่างประเทศเป็นแนวทางเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9786162691621 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 220
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 เมษายน 2556 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

 

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 •  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฏหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  LL.M. (Master of Law, University of Pennsylvania, U.S.A.)
 •  ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงทางกฏหมายอาญา (Diplôme d’Etude Approfondies de sciences criminelles)
 •  ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) Doctorat en droit pénal mention très honorable, l’Université de Nancy II, Franc
ประวัติการทำงาน
 • ผู้บรรยายพิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๕๖)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต(๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ )
 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
 •  กรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓)
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ )
 • ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔)
 •  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ปัจจุบัน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
สั่งซื้อ
สังคมกับกฎหมาย กรกฎาคม 2564
สั่งซื้อ
คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4 พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562
สั่งซื้อ
สะกิดกฎหมาย 1 : มีนาคม 2549
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
ยอมไม่ได้ 1 : มิถุนายน 2556
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด 12 : กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือ “มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา” นี้ ผู้เขียนได้รวมเอาบทความวิเคราะห์และความเห็นประเด็กที่น่าสนใจในกฎหมายอาญา ที่เคยเขียนไว้ในที่ต่าง ๆ และได้คัดเลือกมา เพื่อนำเสนอให้ผู้อ่านใช้ดุลพินิจพิจารณา ข้อคิดและค้นหาข้อสรุปตามวิจารณญาณของแต่ละท่าน ประกอบด้วยเรื่อง ข้อคิดทางอาญาที่น่าพิจารณา ลักษณะแห่งการกระทำในกฎหมายอาญา, ความรับผิดทางอาญาโดยบังเอิญ, หมายเหตุเกี่ยวกับทฤษฎีเงื่อนไข, ผสมเทียม : ปัญหาการให้กำเนิดและการทำแท้ง, ทางออกของแพทย์ในกรณีปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์, พยายาม (ข่มขืน) กระทำชำเรา : คำพิพากษาฎีกา vs หลักกฎหมาย, การดำรงชีพจากรายได้ของหญิงค้าประเวณี (ม.286), กฎหมายฟอกเงิน…กับโทษย้อนหลัง, วิธีจับพระสึก, การลงทัณฑ์สุดสัปดาห์, ปัญหาในการใช้กฎหมายต่างประเทศเป็นแนวทางเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9786162691621 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 220
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 เมษายน 2556 (แก้ไขเพิ่มเติม)