• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

Sale!
ISBN: 9789742887032
รหัสสินค้า: 9789742887032 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , ,

ภูมิธรรม และบทบาทของพนักงานอัยการ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

บทคัดย่อ/สารบัญ

 • ภูมิธรรมของพนักงานอัยการ
 • “ภูมิธรรม” อีกที
 • พนักงานอัยการกับคดีหวยบนดิน
 • เมื่ออำนาจรัฐตกเป็นเครื่องมือของผู้เสียหายในคดีความผิดฐานหมิ่นประมาท
 • ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9789742887032
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า :200
ขนาด : 14.5×21 
พิมพ์ครั้งที่  :   พฤศจิกายน  
2551

฿ 150.00 ฿ 135.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา -น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -Doktor der Techte จาก มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี พ.ศ. 2520 ประวัติการทำงาน -อัยการสูงสุด -สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 -คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2544 - 2554 -ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -อาจารย์ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา (เริ่มปี การศึกษา 2528) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เริ่มปีการศึกษา 2520) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เริ่มปีการศึกษา 2524)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
หักดิบ กฎหมาย กันยายน   2550
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ

 • ภูมิธรรมของพนักงานอัยการ
 • “ภูมิธรรม” อีกที
 • พนักงานอัยการกับคดีหวยบนดิน
 • เมื่ออำนาจรัฐตกเป็นเครื่องมือของผู้เสียหายในคดีความผิดฐานหมิ่นประมาท
 • ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9789742887032
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า :200
ขนาด : 14.5×21 
พิมพ์ครั้งที่  :   พฤศจิกายน  
2551

“ภูมิธรรม และบทบาทของพนักงานอัยการ”

There are no reviews yet.