• img-book

    ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

Sale!
ISBN: 9786162697838
รหัสสินค้า: 9786162697838 หมวดหมู่: ,

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาแล้งถึง 7 ครั้ง ครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบางมาตราเป็นเรื่องปรับเปลี่ยนปรัชญาของกฎหมาย บางมาตราทำให้ลักษณะของกฎหมายเปลี่ยนไป และบางมาตราก็มีผลให้บทบัญญัติเดิมมีความหมายแคบลง
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162697838
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 150 กรัม
จำนวนหน้า : 72
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2562

฿ 60.00 ฿ 54.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • หลักสูตร “Asian Labour Leadership” จาก University of The Philippines ประเทศฟิลิปปินส์
  • พัฒนาแรงงานและสวัสดิการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฯลฯ
หนังสือโดยศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงาน 28 : พฤศจิกายน 2563
สั่งซื้อ
การเลิกจ้างและการลาออก 9 : พฤษภาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร 17 : มีนาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาแล้งถึง 7 ครั้ง ครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบางมาตราเป็นเรื่องปรับเปลี่ยนปรัชญาของกฎหมาย บางมาตราทำให้ลักษณะของกฎหมายเปลี่ยนไป และบางมาตราก็มีผลให้บทบัญญัติเดิมมีความหมายแคบลง
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162697838
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 150 กรัม
จำนวนหน้า : 72
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162697838
SKU: 9786162697838
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : เมษายน 2562
Page Count: 72

“พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562”

There are no reviews yet.