• img-book

    รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า

Sale!
ISBN: 9786162697296
รหัสสินค้า: 9786162697296 หมวดหมู่:

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า

หนังสือ “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อ้างอิง” นี้ จัดทำขึ้นโดยผู้เขียนได้อธิบาย รงบรวมและสรุปย่อคำพิพากษาและคำสั่งศาลรวมถึงคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาตลอดจนให้ข้อสังเกต รวมทั้งคัดสรรรายชื่อข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจและเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจ

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
รหัสสินค้า : 9786162697296 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 84
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2561

 

 

฿ 75.00 ฿ 67.50

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
  • รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขานิติศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
  • รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ระดับคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙
  • รางวัลเกียรติภูมินิติโดม รุ่น ๒๕๔๘ โดยสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑
  • วิชาที่สอน กฎหมายมหาชนเบื้องต้น, กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน, กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, ฯลฯ
 
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือ “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อ้างอิง” นี้ จัดทำขึ้นโดยผู้เขียนได้อธิบาย รงบรวมและสรุปย่อคำพิพากษาและคำสั่งศาลรวมถึงคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาตลอดจนให้ข้อสังเกต รวมทั้งคัดสรรรายชื่อข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจและเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจ

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
รหัสสินค้า : 9786162697296 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 84
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2561