• img-book

    ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

Sale!
ISBN: 9786162699924

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564

โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

บทคัดย่อ/สารบัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป ⭐️บรรพ ๒ หนี้ ⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน ⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว ⭐️บรรพ ๖ มรดก
ประมวลกฎหมายอาญา
⭐️ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ⭐️ภาค ๒ ความผิด ⭐️ภาค ๓ ลหุโทษ
⭐️⭐️⭐️แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 (ว่าด้วยเรื่องการทำแท้ง)

รายละเอียด
🌟ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
🌟รหัสสินค้า : 9786162699924
🌟รูปแบบ : ปกแข็ง
🌟น้ำหนัก : 1,000 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 804
🌟ขนาด : 14.5×21 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2564

฿ 300.00 ฿ 270.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ติดต่อได้ที่
  • www.winyuchon.com
  • winyuchon_w@hotmail.com
  • 029969417-2
หนังสือโดยฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป ⭐️บรรพ ๒ หนี้ ⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน ⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว ⭐️บรรพ ๖ มรดก
ประมวลกฎหมายอาญา
⭐️ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ⭐️ภาค ๒ ความผิด ⭐️ภาค ๓ ลหุโทษ
⭐️⭐️⭐️แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 (ว่าด้วยเรื่องการทำแท้ง)

รายละเอียด
🌟ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
🌟รหัสสินค้า : 9786162699924
🌟รูปแบบ : ปกแข็ง
🌟น้ำหนัก : 1,000 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 804
🌟ขนาด : 14.5×21 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786162699924
SKU: 9786162699924
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: กุมภาพันธ์ 2564
Page Count: 804