• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

Sale!
ISBN: 9786165810470

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
⭐️ภาค 2 ความผิด
⭐️ภาค 3 ลหุโทษ
📌พิมพ์ครั้งที่ 45 เพิ่มฎีกาและข้อบังคับแพทยสภาเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810470
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 784
⭐️ขนาด : 16.5 x 22 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 45 : สิงหาคม 2564

฿ 600.00 ฿ 540.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 •  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฏหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  LL.M. (Master of Law, University of Pennsylvania, U.S.A.)
 •  ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงทางกฏหมายอาญา (Diplôme d’Etude Approfondies de sciences criminelles)
 •  ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) Doctorat en droit pénal mention très honorable, l’Université de Nancy II, Franc
ประวัติการทำงาน
 • ผู้บรรยายพิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๕๖)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต(๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ )
 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
 •  กรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓)
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ )
 • ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔)
 •  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ปัจจุบัน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
สั่งซื้อ
สังคมกับกฎหมาย กรกฎาคม 2564
สั่งซื้อ
คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4 พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562
สั่งซื้อ
สะกิดกฎหมาย 1 : มีนาคม 2549
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
ยอมไม่ได้ 1 : มิถุนายน 2556
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด 12 : กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
⭐️ภาค 2 ความผิด
⭐️ภาค 3 ลหุโทษ
📌พิมพ์ครั้งที่ 45 เพิ่มฎีกาและข้อบังคับแพทยสภาเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810470
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 784
⭐️ขนาด : 16.5 x 22 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 45 : สิงหาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810470
SKU: 9786165810470
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 45 : สิงหาคม 2564
Page Count: 784