• img-book

    ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี

Sale!
ISBN: 9786162696763
รหัสสินค้า: 9786162696763 หมวดหมู่: ,

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ ระบบกฎหมายไทย

โดย ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี

การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของบรรดารัฐประชาคมก่อให้เกิดองค์กรใหม่ ที่มีกรอบกติกาและพันธกรณีให้รัฐสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตาม
ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างเข้มข้นต่อการอนุวัติกฎหมายภายใน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนของไทย ที่กำลังก้าวเข้าไปเป็นประชาชนอาเซียน พร้อมๆ กับพลเมืองอีก 9 ประเทศ

ชื่อผู้แต่งดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
รหัสสินค้า9786162696763 
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก500 กรัม
จำนวนหน้า324
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2561

฿ 260.00 ฿ 234.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Ph.D. in Law) (Herchel Smith Scholarship) The University of London, United Kingdom
  • Master of Laws (LL.M.) The University of Sydney, Australia
  • Master of Laws (LL.M.) Macquarie University, Australia
  • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
ตำรา/หนังสือ
  • ปวริศร เลิศธรรมเทวี, ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนกับระบบกฎหมายไทย (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2561)
  • ปวริศร เลิศธรรมเทวี, ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2561) (พิมพ์ครั้งแรกปี พ.ศ. 2559)
  • ปวริศร เลิศธรรมเทวี, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระบบกฎหมายไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2561). (พิมพ์ครั้งแรกปี พ.ศ. 2557)
หนังสือโดยดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของบรรดารัฐประชาคมก่อให้เกิดองค์กรใหม่ ที่มีกรอบกติกาและพันธกรณีให้รัฐสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตาม
ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างเข้มข้นต่อการอนุวัติกฎหมายภายใน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนของไทย ที่กำลังก้าวเข้าไปเป็นประชาชนอาเซียน พร้อมๆ กับพลเมืองอีก 9 ประเทศ

ชื่อผู้แต่งดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
รหัสสินค้า9786162696763 
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก500 กรัม
จำนวนหน้า324
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2561

รายละเอียด

ISBN: 9786162696763
SKU: 9786162696763
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2 : พฤษภาคม 2561
Page Count: 324