• img-book

    ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน

Sale!
ISBN: 9786162692864
รหัสสินค้า: 9786162692864 หมวดหมู่: ,

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ผลกระทบต่อกฎหมายไทย

โดย ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ เป็นเรื่องสำคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องร่วมมือระหว่างกันเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียนในขณะเดียวกัน เนื่องจากการดำเนินการของประเทศสมาชิกสู่การเป็นประชาคมอาเซียนวางอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศในลักษณะที่เป็นสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ นิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการดำเนินการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้สร้างพันธกรณีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการนำเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ตกลงระหว่างกันไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงภายในประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบหลายด้าน ทั้งผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางกฎหมายทั้งในระดับระหว่างประเทศและภายในของประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน
รหัสสินค้า : 9786162692864 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 230 กรัม
จำนวนหน้า : 188
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2557

฿ 150.00 ฿ 135.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ดร. ชาติชาย เชษฐสุมน ประวัติการศึกษา
  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • น.ม. ธรรมศาสตร์
  • ปริญญาเอกสาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์ลันด์ ประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมัน
หนังสือโดยดร.ชาติชาย เชษฐสุมน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ เป็นเรื่องสำคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องร่วมมือระหว่างกันเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียนในขณะเดียวกัน เนื่องจากการดำเนินการของประเทศสมาชิกสู่การเป็นประชาคมอาเซียนวางอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศในลักษณะที่เป็นสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ นิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการดำเนินการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้สร้างพันธกรณีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการนำเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ตกลงระหว่างกันไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงภายในประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบหลายด้าน ทั้งผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางกฎหมายทั้งในระดับระหว่างประเทศและภายในของประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน
รหัสสินค้า : 9786162692864 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 230 กรัม
จำนวนหน้า : 188
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2557

รายละเอียด

ISBN: 9786162692864
SKU: 9786162692864
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2 : กรกฎาคม 2557
Page Count: 188