• img-book

    สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

Sale!
ISBN: 9786167242958
รหัสสินค้า: 9786167242958 หมวดหมู่: ,

บัญชีระบุพยาน กับ ข้อเท็จจริง คดีแพ่ง – คดีอาญา

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
การยื่นพยานหลักฐาน
บทที่ ๒
การยื่นบัญชีระบุพยาน
บทที่ ๓
การพิสูจน์ต่อพยาน (ป.วิ.พ. มาตรา ๘๙)
บทที่ ๔
หลักเกณฑ์การนำสืบพยานหลักฐาน
บทที่ ๕
การพิสูจน์ปัญหาข้อเท็จจริง (ป.วิ.พ. มาตรา ๘๔, ๘๔/๑)
บทที่ ๖
พยานหลักฐานที่รับฟังได้ (ป.วิ.พ. มาตรา ๘๕ – ๘๗)
บทที่ ๗
บัญชีระบุพยานหลักฐานที่สำคัญกับการรับฟังข้อเท็จจริงคดีแพ่ง
บทที่ ๘
บัญชีระบุพยานหลักฐานที่สำคัญกับการรับฟังข้อเท็จจริงคดีอาญา
🍋 ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9786167242958
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,088 กรัม
จำนวนหน้า : 664 หน้า
ขนาด : 18.5 x 25.9 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : มิถุนายน 2564

฿ 530.00 ฿ 503.50

จำนวน:
หนังสือโดยสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สั่งซื้อ
คดีกรรมสิทธิ์รวม 1 : กันยายน 2564
สั่งซื้อ
คดีเช่าซื้อ 2 : มิถุนายน 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
การยื่นพยานหลักฐาน
บทที่ ๒
การยื่นบัญชีระบุพยาน
บทที่ ๓
การพิสูจน์ต่อพยาน (ป.วิ.พ. มาตรา ๘๙)
บทที่ ๔
หลักเกณฑ์การนำสืบพยานหลักฐาน
บทที่ ๕
การพิสูจน์ปัญหาข้อเท็จจริง (ป.วิ.พ. มาตรา ๘๔, ๘๔/๑)
บทที่ ๖
พยานหลักฐานที่รับฟังได้ (ป.วิ.พ. มาตรา ๘๕ – ๘๗)
บทที่ ๗
บัญชีระบุพยานหลักฐานที่สำคัญกับการรับฟังข้อเท็จจริงคดีแพ่ง
บทที่ ๘
บัญชีระบุพยานหลักฐานที่สำคัญกับการรับฟังข้อเท็จจริงคดีอาญา
🍋 ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9786167242958
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,088 กรัม
จำนวนหน้า : 664 หน้า
ขนาด : 18.5 x 25.9 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : มิถุนายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786167242958
SKU: 9786167242958
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์บัณฑิตอักษร
ตีพิมพ์วันที่: มิถุนายน 2564
Page Count: 664

“บัญชีระบุพยาน กับ ข้อเท็จจริง คดีแพ่ง – คดีอาญา”

There are no reviews yet.