• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม กิตติศักดิ์ ปรกติ

Sale!
ISBN: 9786168139127
รหัสสินค้า: 9786168139127 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

นิติปรัชญา (Philosophy of Law)

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม กิตติศักดิ์ ปรกติ

🔸🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔸🔹
วิชานิติปรัชญาเป็นวิชาที่มีความสำคัญในการทำความเข้าใจเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์ทางวิชาการของกฎหมาย เป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาวิชานิติศาสตร์
หนังสือนิติปรัชญาของท่านศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ เป็นตำรานิติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้มีจิตใจใฝ่รู้และนักศึกษากฎหมาย  ประกอบด้วย
⭐️ภาค 1  บทนำทางทฤษฎี
⭐️ภาค 2 บทนำทางประวัติศาสตร์
⭐️ภาค 3 ปัญหาพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกฎหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม และจารีตประเพณี

🔸🔹รายละเอียด🔸🔹
รหัสสินค้า : 
9786168139127
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์
แก้ไขเพิ่มเติม : รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม

จำนวนหน้า : 400
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15 : ตุลาคม 2560

฿ 350.00 ฿ 332.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา โดยทุน Fullbright Smith-Mundt Scholarship
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี โดยทุน Humboldt Fellowship และทุนรัฐบาลไทย
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • เริ่มรับราชการเมื่อ พ.ศ. 2496 ในยศนายร้อยตำรวจโทในประจำกองการต่างประเทศและแถลงข่าว กรมตำรวจ
 • เป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลระดับชั้นต่าง ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 จนถึง พ.ศ. 2517
 • ได้ออกจากตำแหน่งผู้พิพากษามารับหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนเกษียณอายุราชการ
 • ขณะอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2521 และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2518-2532
 
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม กิตติศักดิ์ ปรกติ
สั่งซื้อ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔸🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔸🔹
วิชานิติปรัชญาเป็นวิชาที่มีความสำคัญในการทำความเข้าใจเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์ทางวิชาการของกฎหมาย เป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาวิชานิติศาสตร์
หนังสือนิติปรัชญาของท่านศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ เป็นตำรานิติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้มีจิตใจใฝ่รู้และนักศึกษากฎหมาย  ประกอบด้วย
⭐️ภาค 1  บทนำทางทฤษฎี
⭐️ภาค 2 บทนำทางประวัติศาสตร์
⭐️ภาค 3 ปัญหาพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกฎหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม และจารีตประเพณี

🔸🔹รายละเอียด🔸🔹
รหัสสินค้า : 
9786168139127
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์
แก้ไขเพิ่มเติม : รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม

จำนวนหน้า : 400
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15 : ตุลาคม 2560