• img-book

    รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

Sale!
ISBN: 9786162698927

นิติปรัชญา

โดย รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับ ความรู้ วิชา และศาสตร์ต่างๆ
บทที่ 2 ปรัชญา
บทที่ 3 นิติปรัชญา
บทที่ 4 นิติศาสตร์
บทที่ 5 ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ
บทที่ 6 ปรัชญากฎหมายบ้านเมือง
บทที่ 7 ปรัชญากฎหมายประวัติศาสตร์
บทที่ 8 นิติศาสตร์เชิงสังคมและสังคมวิทยากฎหมาย
บทที่ 9 ปรัชญากฎหมายไทย : นิติศาสตร์แนวพุทธ
บทที่ 10 ความยุติธรรม
บทที่ 11 นิติรัฐ นิติธรรม
บทที่ 12 การเคารพเชื่อฟังกฎหมาย/การแข็งขืนต่อกฎหมาย
บทที่ 13 นิติศาสตร์ไทย : บทวิเคราะห์จากรากฐานในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์และคัมภีร์พระธรรมศาสตร์

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
รหัสสินค้า : 9786162698927
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2563

฿ 220.00 ฿ 198.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
สั่งซื้อ
นิติปรัชญา 1 : พฤษภาคม 2563
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับ ความรู้ วิชา และศาสตร์ต่างๆ
บทที่ 2 ปรัชญา
บทที่ 3 นิติปรัชญา
บทที่ 4 นิติศาสตร์
บทที่ 5 ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ
บทที่ 6 ปรัชญากฎหมายบ้านเมือง
บทที่ 7 ปรัชญากฎหมายประวัติศาสตร์
บทที่ 8 นิติศาสตร์เชิงสังคมและสังคมวิทยากฎหมาย
บทที่ 9 ปรัชญากฎหมายไทย : นิติศาสตร์แนวพุทธ
บทที่ 10 ความยุติธรรม
บทที่ 11 นิติรัฐ นิติธรรม
บทที่ 12 การเคารพเชื่อฟังกฎหมาย/การแข็งขืนต่อกฎหมาย
บทที่ 13 นิติศาสตร์ไทย : บทวิเคราะห์จากรากฐานในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์และคัมภีร์พระธรรมศาสตร์

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
รหัสสินค้า : 9786162698927
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162698927
SKU: 9786162698927
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : พฤษภาคม 2563
Page Count: 240