• img-book

    วชิรา วราวรวัฒน์

Sale!
ISBN: 9786163355676
รหัสสินค้า: 9786163355676 หมวดหมู่: ,

ทางลัดพิชิตตั๋วทนาย

โดย วชิรา วราวรวัฒน์

บทคัดย่อ/สารบัญ
หลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
หลักการเขียนคำฟ้อง
หลักการเขียนคำให้การ
หลักการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง
หลักการเขียนคำร้องขอคดีไม่มีข้อพิพาท
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนคำร้องขอคดีไม่มีข้อพิพาท
หลักการเขียนสัญญาประนีประนอมยอมความ
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนสัญญาประนีประนอมยอมความ
หลักการเขียนใบแต่งทนายความ
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนใบแต่งทนายความ
หลักการเขียนสัญญา
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนสัญญา
หลักการเขียนหนังสือทั่วไป
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนหนังสือทั่วไป
หลักการเขียนพินัยกรรม
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนพินัยกรรม
หลักการเขียนหนังสือมอบอำนาจ ใบมอบฉันทะ
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนหนังสือมอบอำนาจ ใบมอบฉันทะ
หลักการเขียนคำร้องทุกข์
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนคำร้องทุกข์
หลักการเขียนบัญชีพยาน
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนบัญชีระบุพยาน
แนวข้อสอบอัตนัย
แนวข้อสอบปรนัย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วชิรา วราวรวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786163355676
รูปแบบ ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 231 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม. 
พิมพ์ครั้งที่ 7 : ปรับปรุงครั้งล่าสุด 2563

฿ 159.00 ฿ 151.05

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
หนังสือโดยวชิรา วราวรวัฒน์
สั่งซื้อ
ทางลัดพิชิตตั๋วทนาย 7 : ปรับปรุงครั้งล่าสุด 2563
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
หลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
หลักการเขียนคำฟ้อง
หลักการเขียนคำให้การ
หลักการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง
หลักการเขียนคำร้องขอคดีไม่มีข้อพิพาท
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนคำร้องขอคดีไม่มีข้อพิพาท
หลักการเขียนสัญญาประนีประนอมยอมความ
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนสัญญาประนีประนอมยอมความ
หลักการเขียนใบแต่งทนายความ
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนใบแต่งทนายความ
หลักการเขียนสัญญา
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนสัญญา
หลักการเขียนหนังสือทั่วไป
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนหนังสือทั่วไป
หลักการเขียนพินัยกรรม
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนพินัยกรรม
หลักการเขียนหนังสือมอบอำนาจ ใบมอบฉันทะ
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนหนังสือมอบอำนาจ ใบมอบฉันทะ
หลักการเขียนคำร้องทุกข์
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนคำร้องทุกข์
หลักการเขียนบัญชีพยาน
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนบัญชีระบุพยาน
แนวข้อสอบอัตนัย
แนวข้อสอบปรนัย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วชิรา วราวรวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786163355676
รูปแบบ ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 231 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม. 
พิมพ์ครั้งที่ 7 : ปรับปรุงครั้งล่าสุด 2563

“ทางลัดพิชิตตั๋วทนาย”

There are no reviews yet.