• img-book

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล

Sale!
ISBN: 9786162698880

ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล

บทคัดย่อ/สารบาญ
– บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
– ตั๋วแลกเงิน
– ตั๋วสัญญาใช้เงิน
– เช็ค
– อายุความ
– ตั๋วเงินปลอม
– การคุ้มครองผู้ใช้เงินโดยชอบธรรม

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
รหัสสินค้า9786162698880
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก300 กรัม
จำนวนหน้า172
ขนาด21 x 14.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : เมษายน 2563

฿ 140.00 ฿ 126.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนเมธีวุฒิกร
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยพายัพ
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (น.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2541 - 2558
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2547 - 2549
 • หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2550 - 2553
 • ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2553 - 2556
 • หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2557 - 2558
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
– บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
– ตั๋วแลกเงิน
– ตั๋วสัญญาใช้เงิน
– เช็ค
– อายุความ
– ตั๋วเงินปลอม
– การคุ้มครองผู้ใช้เงินโดยชอบธรรม

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
รหัสสินค้า9786162698880
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก300 กรัม
จำนวนหน้า172
ขนาด21 x 14.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : เมษายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162698880
SKU: 9786162698880
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 4 : เมษายน 2563
Page Count: 172