• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร

Sale!
ISBN: 9786162697562

ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร

บทคัดย่อ/สารบัญ
– จ้างแรงงาน จ้างทำของ
– รับขน ยืมฝากทรัพย์
– เจ้าสำนักโรงแรม
– ตัวแทนนายหน้า

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า9786162697562
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก450 กรัม
จำนวนหน้า : 304
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 9 : มกราคม 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 240.00 ฿ 216.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
 • D.S.U. de droit commercial จากมหาวิทยาลัย Paris 2 ประเทศฝรั่งเศส
 • D.E.A. de sciences humaines et juridiques de la mer (option juridique) (mention assez bien) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาเอกสาขากฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ราชบัณฑิต ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
สั่งซื้อ
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 10 : มิถุนายน  2564
สั่งซื้อ
ตัวแทน-นายหน้า 16 : มิถุนายน 2563
สั่งซื้อ
กฎหมายพาณิชยนาวี 6 : ธ ันวาคม 2553
สั่งซื้อ
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) 9 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
– จ้างแรงงาน จ้างทำของ
– รับขน ยืมฝากทรัพย์
– เจ้าสำนักโรงแรม
– ตัวแทนนายหน้า

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า9786162697562
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก450 กรัม
จำนวนหน้า : 304
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 9 : มกราคม 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)