• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์

Sale!
ISBN: 9786162694493
รหัสสินค้า: 9786162694493 หมวดหมู่: ,

ถาม-ตอบหนี้

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์

โครงสร้างกฎหมายลักษณะหนี้, หน้าที่ในการชำระหนี้, ลูกหนี้ร่วม, รับช่วงสิทธิ ช่วงทรัพย์, การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้, เพิกถอนการฉ้อฉล, สิทธิยึดหน่วง, การโอนสิทธิเรียกร้อง, ความระงับแห่งหนี้, คำถามทั่วไป  เพิ่มเติมพรบ. การทวงถามหนี้ และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้อง ฉบับที่ 22 พ.ศ.2558 และแก้ไขเรื่องการค้ำประกัน ฉบับที่ 20 พ.ศ.2558

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9786162694493 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 10 : เมษายน 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 180.00 ฿ 162.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author

การศึกษา

  • วท.ด. (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • น.ม. (มหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วท.ม. (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • น.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ว.บ. (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
สั่งซื้อ
ถาม-ตอบหนี้ 10 : เมษายน 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

โครงสร้างกฎหมายลักษณะหนี้, หน้าที่ในการชำระหนี้, ลูกหนี้ร่วม, รับช่วงสิทธิ ช่วงทรัพย์, การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้, เพิกถอนการฉ้อฉล, สิทธิยึดหน่วง, การโอนสิทธิเรียกร้อง, ความระงับแห่งหนี้, คำถามทั่วไป  เพิ่มเติมพรบ. การทวงถามหนี้ และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้อง ฉบับที่ 22 พ.ศ.2558 และแก้ไขเรื่องการค้ำประกัน ฉบับที่ 20 พ.ศ.2558

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9786162694493 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 10 : เมษายน 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)