• img-book

    ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Sale!
ISBN: 9789742038359

ดอกเบี้ย (ตามกฎหมายใหม่)

โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

💦 บทคัดย่อ/สารบัญ
เรื่องทั่วไป
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
การมีผลของกฎหมาย
ผู้รักษาการกฎหมาย
หลักการและลักษณะโครงสร้างของกฎหมาย
สาระสำคัญของกฎหมาย
ภาคผนวก

💦 รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742038359
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 225 กรัม
จำนวนหน้า : 64 หน้า
ขนาด : 18.6 x 25.9 ซม.
พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2564

฿ 80.00 ฿ 76.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาขาบริหารงานกระบวนการทางยุติธรรม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโททางกฎหมาย (LLM international and European Law) มหาวิทยาลัย Liverpool (The  University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ
 
หนังสือโดยดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
สั่งซื้อ
ดอกเบี้ย (ตามกฎหมายใหม่) พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

💦 บทคัดย่อ/สารบัญ
เรื่องทั่วไป
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
การมีผลของกฎหมาย
ผู้รักษาการกฎหมาย
หลักการและลักษณะโครงสร้างของกฎหมาย
สาระสำคัญของกฎหมาย
ภาคผนวก

💦 รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742038359
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 225 กรัม
จำนวนหน้า : 64 หน้า
ขนาด : 18.6 x 25.9 ซม.
พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9789742038359
SKU: 9789742038359
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2564
Page Count: 64

“ดอกเบี้ย (ตามกฎหมายใหม่)”

There are no reviews yet.