• img-book

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

Sale!
ISBN:  9786162695308
รหัสสินค้า: 9786162695308 หมวดหมู่: ,

จากจรรยาแพทย์มาถึงยุคชีวจริยศาสตร์

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

บทที่1ประวัติการควบคุมประกอบวิชชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขบทที่2จริยธรรมแห่งวิชาชีพบทที่3จรรยาแพทย์จากหลักศีลธรรมถึงจริยศาสตร์การแพทย์บทที่4ปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์บทที่5เทคโนโลยีและจริยธรรมทางการแพทย์บทที่6จรรยาแพทย์อดีตปัจจุบันและอนาคต

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162695308 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 150 กรัม
จำนวนหน้า : 108
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 90.00 ฿ 81.00

จำนวน:
Browse Wishlist
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • คณะแพทยศาสตร์ จบแพทยศาสตรบัณฑิตศิริราช พ.ศ. 2503 รุ่น 65
 • จบการฝึกอบรม/เฟลโลว์จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2506 สาขานิติเวชศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2506
 • ได้รับทุน DAAD ไปศึกษาต่อในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2509 - 2512 โดยได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต Dr.Med จากมหาวิทยาลัย Bonn
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2515 - 2519 เลขาธิการแพทยสภา (และเคยได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาแพทยสภาหลายวาระ)
 • พ.ศ. 2524 - 2529 ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2531 - 2536 ได้รับเลือกเป็นอุปนายกคนที่ 2 ของแพทยสภา- เคยได้รับเลือกเป็นกรรมการและรองประธานวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยหลายวาระ
 • พ.ศ. 2542 - 2545 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
 • พ.ศ. 2537 - 2551 คณะบรรณาธิการระหว่างประเทศของวารสาร Medical Law Internationalสหราชอาณาจักร
 • พ.ศ. 2550 - 2552 ประธานอนุกรรมการ เพื่อพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ (ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี)เป็นผู้บรรยายวชิานติ เวชศาสตร์ละกฎหมายการแพทย์ แกนักศึกษาปริญญาตรีหลายสถาบัน
ผลงานวิชาการ
 • วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, จากจรรยาแพทย์มาถึงยุคชีวจริยศาสตร์, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2559)
 • วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, วิชาญ เปี้ยวนิ่ม และคณะ, ตำรา "นิติเวชศาสตร์" (เอกสารประกอบการเรียนวิชานิติเวชศาสตร์ LW3034) (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ?มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2557)
หนังสือโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
สั่งซื้อ
สุขภาพกับกฎหมาย 1 : กุมภาพันธ์ 2555
สั่งซื้อ
Browse Wishlist
จากจรรยาแพทย์มาถึงยุคชีวจริยศาสตร์ 2 : ธันวาคม 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทที่1ประวัติการควบคุมประกอบวิชชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขบทที่2จริยธรรมแห่งวิชาชีพบทที่3จรรยาแพทย์จากหลักศีลธรรมถึงจริยศาสตร์การแพทย์บทที่4ปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์บทที่5เทคโนโลยีและจริยธรรมทางการแพทย์บทที่6จรรยาแพทย์อดีตปัจจุบันและอนาคต

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162695308 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 150 กรัม
จำนวนหน้า : 108
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียด

ISBN:  9786162695308
SKU: 9786162695308
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2 : ธันวาคม 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
Page Count: 108