• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล

Sale!
ISBN: 9786162694950
รหัสสินค้า: 9786162694950 หมวดหมู่: ,

ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน

บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ 2 ผลของสัญญาค้ำประกันก่อนการชำระหนี้
บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้
บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปของสัญญาค้ำประกัน
ส่วนที่ 2 จำนอง
บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาจำนอง
บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
บทที่ 4 วิธีการบังคับจำนอง
บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินที่จำนอง
บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแแห่งสัญญาจำนอง
ส่วนที่ 3 จำนำ
บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ
บทที่ 3 การบังคับจำนำ
บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล

รหัสสินค้า :
9786162694950   
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
 400 กรัม
จำนวนหน้า :
200
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
2 : สิงหาคม 2559

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • น.ม.(กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  • น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย สมัย 54) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ
ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล
สั่งซื้อ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน

บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ 2 ผลของสัญญาค้ำประกันก่อนการชำระหนี้
บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้
บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปของสัญญาค้ำประกัน
ส่วนที่ 2 จำนอง
บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาจำนอง
บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
บทที่ 4 วิธีการบังคับจำนอง
บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินที่จำนอง
บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแแห่งสัญญาจำนอง
ส่วนที่ 3 จำนำ
บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ
บทที่ 3 การบังคับจำนำ
บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล

รหัสสินค้า :
9786162694950   
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
 400 กรัม
จำนวนหน้า :
200
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
2 : สิงหาคม 2559

รายละเอียด

ISBN: 9786162694950
SKU: 9786162694950
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2 : สิงหาคม 2559
Page Count: 200

“ค้ำประกัน จำนอง จำนำ”

There are no reviews yet.