• img-book

  นายอภิรัฐ บุญทอง

Sale!
ISBN: 9786162699245

คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

โดย นายอภิรัฐ บุญทอง

บทคัดย่อ/สารบัญ
คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เข้าสอบในสนามสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ใช้ศึกษาทำความเข้าใจในเวลาที่น้อยลง แต่เนื้อหาสาระที่ใช้ในการสอบยังมีอยู่ครบถ้วน อีกทั้งการจัดเรียงหัวข้อยังเป็นไปตามหมวดของกฎหมายตามลำดับง่ายต่อการทำความเข้าใจ คำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อประกอบการศึกษาได้ถูกค้นจนเป็นปัจจุบัน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
อภิรัฐ บุญทอง
รหัสสินค้า : 9786162699245
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 224
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2563

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2544-2547
 • ประกาศนียบัตร : วิชาว่าความ สภาทนายความ ปี 2548
 • ประกาศนียบัตร : การกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา สถาบันพระปกเกล้า
 • เนติบัณฑิตไทย : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2548 - 2549
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) ปี 2552 - 2556
ประวัติการทำงาน
 • นิติกร:สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง เมษายน2549 - พฤษภาคม 2551
 • นิติกร : สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 3 ปี 2552
 • ติวเตอร์ : สถาบันติวกฎหมายเอกชน ปี 2553 - 2555
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา : สำนักงานศาลยุติธรรม กันยายน 2556 - กันยายน 2557
 • ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย
 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ปี 2558
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ เมษายน 2559 - มีนาคม 2561
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เมษายน 2561 - ปัจจุบัน
หนังสือโดยนายอภิรัฐ บุญทอง
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เข้าสอบในสนามสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ใช้ศึกษาทำความเข้าใจในเวลาที่น้อยลง แต่เนื้อหาสาระที่ใช้ในการสอบยังมีอยู่ครบถ้วน อีกทั้งการจัดเรียงหัวข้อยังเป็นไปตามหมวดของกฎหมายตามลำดับง่ายต่อการทำความเข้าใจ คำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อประกอบการศึกษาได้ถูกค้นจนเป็นปัจจุบัน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
อภิรัฐ บุญทอง
รหัสสินค้า : 9786162699245
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 224
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699245
SKU: 9786162699245
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 4 : กรกฎาคม 2563
Page Count: 224