• img-book

  นายอภิรัฐ บุญทอง

Sale!
ISBN: 9786162697074 

คู่มือสอบพยานหลักฐาน

โดย นายอภิรัฐ บุญทอง

หนังสือคู่มือสอบพยานหลักฐานเล่มนี้ ผู้เขียนมีแนวคิดที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในแต่ละเรื่อง และค่อยๆ ลงไปในรายละเอียดแต่ละประเด็น มุ่งศึกษาไปที่กฎหมายของไทยและการใช้กฎหมายของศาลไทยผ่านคำพิพากษาฎีกาเพื่อให้เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายลักษณะพยานได้ทำความเข้าใจกฎหมายลักษณะนี้ง่ายขึ้น

ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
รหัสสินค้า : 9786162697074 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 286
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2561

 

฿ 250.00 ฿ 225.00

มีสินค้าอยู่ 5

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2544-2547
 • ประกาศนียบัตร : วิชาว่าความ สภาทนายความ ปี 2548
 • ประกาศนียบัตร : การกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา สถาบันพระปกเกล้า
 • เนติบัณฑิตไทย : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2548 - 2549
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) ปี 2552 - 2556
ประวัติการทำงาน
 • นิติกร:สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง เมษายน2549 - พฤษภาคม 2551
 • นิติกร : สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 3 ปี 2552
 • ติวเตอร์ : สถาบันติวกฎหมายเอกชน ปี 2553 - 2555
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา : สำนักงานศาลยุติธรรม กันยายน 2556 - กันยายน 2557
 • ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย
 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ปี 2558
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ เมษายน 2559 - มีนาคม 2561
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เมษายน 2561 - ปัจจุบัน
หนังสือโดยนายอภิรัฐ บุญทอง
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือคู่มือสอบพยานหลักฐานเล่มนี้ ผู้เขียนมีแนวคิดที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในแต่ละเรื่อง และค่อยๆ ลงไปในรายละเอียดแต่ละประเด็น มุ่งศึกษาไปที่กฎหมายของไทยและการใช้กฎหมายของศาลไทยผ่านคำพิพากษาฎีกาเพื่อให้เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายลักษณะพยานได้ทำความเข้าใจกฎหมายลักษณะนี้ง่ายขึ้น

ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
รหัสสินค้า : 9786162697074 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 286
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2561