• img-book

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์

Sale!
ISBN: 9786162695100 
รหัสสินค้า: 9786162695100 หมวดหมู่: ,

คู่มือศึกษาหลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
 • บทที่ 1 หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา
 • บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา
 • บทที่ 3 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา
 • บทที่ 4 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ข้อที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบ…
 • บทที่ 5 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ข้อที่ 2 เรื่อง อำนาจกระทำ…
 • บทที่ 6 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ข้อที่ 3 เรื่อง  เหตุยกเว้นโทษ…
 • บทที่ 7 เหตุลดโทษ
 • บทที่ 8 การพยายามกระทำผิด

ฯลฯ

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
รหัสสินค้า : 9786162695100 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
จำนวนหน้า : 186
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2559

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ
 • บทที่ 1 หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา
 • บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา
 • บทที่ 3 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา
 • บทที่ 4 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ข้อที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบ…
 • บทที่ 5 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ข้อที่ 2 เรื่อง อำนาจกระทำ…
 • บทที่ 6 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ข้อที่ 3 เรื่อง  เหตุยกเว้นโทษ…
 • บทที่ 7 เหตุลดโทษ
 • บทที่ 8 การพยายามกระทำผิด

ฯลฯ

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
รหัสสินค้า : 9786162695100 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
จำนวนหน้า : 186
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2559