• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

Sale!
ISBN: 9786162696732 
รหัสสินค้า: 9786162696732 หมวดหมู่: ,

คู่มือประชาชน สิทธิของข้าพเจ้าในคดีอาญา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

บทนำ
บทที่ 1 ขั้นตอนในคดีอาญาและองค์กรในคดีอาญา
บทที่ 2 สิทธิของข้าพเจ้าเมือเป็นผู้ถูกกล่าวหา
บทที่ 3 สิทธิของข้าพเจ้าในการทบทวนคำพิพากษา และในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
บทที่ 4 สิทธิของข้าพเจ้าเมื่อเป็นพยานในคดีอาญา

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162696732 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 264
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2561

 

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา -น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -Doktor der Techte จาก มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี พ.ศ. 2520 ประวัติการทำงาน -อัยการสูงสุด -สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 -คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2544 - 2554 -ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -อาจารย์ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา (เริ่มปี การศึกษา 2528) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เริ่มปีการศึกษา 2520) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เริ่มปีการศึกษา 2524)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
หักดิบ กฎหมาย กันยายน   2550
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทนำ
บทที่ 1 ขั้นตอนในคดีอาญาและองค์กรในคดีอาญา
บทที่ 2 สิทธิของข้าพเจ้าเมือเป็นผู้ถูกกล่าวหา
บทที่ 3 สิทธิของข้าพเจ้าในการทบทวนคำพิพากษา และในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
บทที่ 4 สิทธิของข้าพเจ้าเมื่อเป็นพยานในคดีอาญา

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162696732 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 264
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2561