• img-book

    ศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์

Sale!
ISBN: 9786164040618

คำอธิบายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑-๒ (มาตรา ๑-๑๕๖)

โดย ศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์

บทคัดย่อ/สารบาญ :
บทที่ 1:
ผู้เสียหายในคดีอาญา
บทที่ 2: การสอบสวนกับอำนาจฟ้องของพนักงานอัยการ
บทที่ 3: การสอบสวนที่จะทำให้ถ้อยคำของผู้ต้องหารับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้
บทที่ 4: การสรุปสำนวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
บทที่ 5: ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาและการโอนคดี
บทที่ 6: บุคคลผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
บทที่ 7: สิทธินำคดีอาญาฟ้องระงับไป
บทที่ 8: การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
บทที่ 9: ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ธานิศ เกศวพิทักษ์
รหัสสินค้า : 9786164040618
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,700 กรัม
จำนวนหน้า : 928
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15 : สิงหาคม 2562

฿ 560.00 ฿ 532.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย
  • ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
  • ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน
  • ผู้พิพากษาอาวุโสประจำศาลฎีกา
  • กรรมการกฤษฎีกา
  • กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ :
บทที่ 1:
ผู้เสียหายในคดีอาญา
บทที่ 2: การสอบสวนกับอำนาจฟ้องของพนักงานอัยการ
บทที่ 3: การสอบสวนที่จะทำให้ถ้อยคำของผู้ต้องหารับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้
บทที่ 4: การสรุปสำนวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
บทที่ 5: ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาและการโอนคดี
บทที่ 6: บุคคลผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
บทที่ 7: สิทธินำคดีอาญาฟ้องระงับไป
บทที่ 8: การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
บทที่ 9: ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ธานิศ เกศวพิทักษ์
รหัสสินค้า : 9786164040618
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,700 กรัม
จำนวนหน้า : 928
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15 : สิงหาคม 2562