• img-book

    ดร.ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์

Sale!
ISBN: 9786162692741
รหัสสินค้า: 9786162692741 หมวดหมู่: ,

คำอธิบายพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ.๒๕๕๑

โดย ดร.ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์

กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทำให้ปัญหาอาชญากรรมที่กระทำข้ามชาติและปัญหาผู้กระทำความผิดหลบหนีไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่พบเห็นได้มากที่สุด การส่งและขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นกลไกทางกฎหมายอันหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการนำตัวผู้กระทำผิดที่หลบหนีไปยังประเทศอื่นกลับมาดำเนินคดีในประเทศ

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์
รหัสสินค้า : 9786162692741 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2557

฿ 160.00 ฿ 144.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • Master of Laws (University of Chicago & Harvard University)
  • Doctor of Philosophy (Law) (University of London)
หนังสือโดยดร.ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทำให้ปัญหาอาชญากรรมที่กระทำข้ามชาติและปัญหาผู้กระทำความผิดหลบหนีไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่พบเห็นได้มากที่สุด การส่งและขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นกลไกทางกฎหมายอันหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการนำตัวผู้กระทำผิดที่หลบหนีไปยังประเทศอื่นกลับมาดำเนินคดีในประเทศ

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์
รหัสสินค้า : 9786162692741 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2557

รายละเอียด

ISBN: 9786162692741
SKU: 9786162692741
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : ตุลาคม 2557
Page Count: 192