• img-book

    ธีรยุทธ ปักษา

Sale!
ISBN: 9789742037598

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน

โดย ธีรยุทธ ปักษา

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ความนำ
บทที่ 2 หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ 3 หมวด 2
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
บทที่ 4 หมวด 3
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ธีรยุทธ ปักษา
รหัสสินค้า :
9789742037598
จำนวนหน้า : 292 หน้า
ขนาด :
18.6 x 25.9 ซม.
รูปแบบ :
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
511 กรัม
พิมพ์ครั้งแรก :
กันยายน 2562

฿ 250.00 ฿ 237.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หนังสือโดยธีรยุทธ ปักษา
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ความนำ
บทที่ 2 หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ 3 หมวด 2
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
บทที่ 4 หมวด 3
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ธีรยุทธ ปักษา
รหัสสินค้า :
9789742037598
จำนวนหน้า : 292 หน้า
ขนาด :
18.6 x 25.9 ซม.
รูปแบบ :
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
511 กรัม
พิมพ์ครั้งแรก :
กันยายน 2562

รายละเอียด

ISBN: 9789742037598
SKU: 9789742037598
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: ครั้งแรก : กันยายน 2562
Page Count: 292

“คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน”

There are no reviews yet.