• img-book

    สมจิตร์ ทองศรี

Sale!
ISBN: 9786164040755

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์

โดย สมจิตร์ ทองศรี

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน
บทที่ 2 ประเภทของทรัพย์สิน
บทที่ 3 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
บทที่ 4 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิ
บทที่ 5 ทรัพย์สินของแผ่นดิน
บทที่ 6 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
บทที่ 7 แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
บทที่ 8 กรรมสิทธิ์รวม
บทที่ 9 ครอบครอง
บทที่ 10 ทรัพย์สิทธิชนิดอื่น
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สมจิตร์  ทองศรี
รหัสสินค้า : 9786164040755
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 700  กรัม
จำนวนหน้า : 342
ขนาด : 18.5 x 26  ซ.ม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : มีนาคม  2563

฿ 275.00 ฿ 261.25

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
หนังสือโดยสมจิตร์ ทองศรี
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน
บทที่ 2 ประเภทของทรัพย์สิน
บทที่ 3 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
บทที่ 4 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิ
บทที่ 5 ทรัพย์สินของแผ่นดิน
บทที่ 6 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
บทที่ 7 แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
บทที่ 8 กรรมสิทธิ์รวม
บทที่ 9 ครอบครอง
บทที่ 10 ทรัพย์สิทธิชนิดอื่น
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สมจิตร์  ทองศรี
รหัสสินค้า : 9786164040755
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 700  กรัม
จำนวนหน้า : 342
ขนาด : 18.5 x 26  ซ.ม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : มีนาคม  2563

“คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์”

There are no reviews yet.