• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ

Sale!
ISBN: 9786164881310
รหัสสินค้า: 9786164881310 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , , ,

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ

สารบาญ
บทที่ 1 มรดกกับการตกทอดแห่งมรดก
บทที่ 2 ทายาทและความสามารถในการเป็นทายาท
บทที่ 3 ทายาทโดยธรรม
บทที่ 4 ผู้ได้ทรัพย์สินของผู้ตายโดยเหตุอื่นนอกจากการเป็นทายาท
บทที่ 5 การเสียสิทธิในการรับมรดก
บทที่ 6 พินัยกรรมและผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 7 การจัดการมรดก
บทที่ 8 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้ของกองมรดก
บทที่ 9 การแบ่งมรดก
บทที่ 10 อายุความเกี่ยวกับมรดก

รหัสสินค้า9786164881310
ชื่อผู้แต่ง : อ.เพรียบ หุตางกูร  แก้ไขเพิ่มเติมโดยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก700 กรัม

จำนวนหน้า346
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 17 : กันยายน 2563

฿ 340.00 ฿ 323.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก  (Doctorat en droit privé, l’Unversité de Paris 2, France) ทุนรัฐบาลไทย
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายมรดก 8 : มิถุนายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

สารบาญ
บทที่ 1 มรดกกับการตกทอดแห่งมรดก
บทที่ 2 ทายาทและความสามารถในการเป็นทายาท
บทที่ 3 ทายาทโดยธรรม
บทที่ 4 ผู้ได้ทรัพย์สินของผู้ตายโดยเหตุอื่นนอกจากการเป็นทายาท
บทที่ 5 การเสียสิทธิในการรับมรดก
บทที่ 6 พินัยกรรมและผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 7 การจัดการมรดก
บทที่ 8 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้ของกองมรดก
บทที่ 9 การแบ่งมรดก
บทที่ 10 อายุความเกี่ยวกับมรดก

รหัสสินค้า9786164881310
ชื่อผู้แต่ง : อ.เพรียบ หุตางกูร  แก้ไขเพิ่มเติมโดยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก700 กรัม

จำนวนหน้า346
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 17 : กันยายน 2563

“คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก”

There are no reviews yet.