• img-book

    ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์

Sale!
ISBN: 9786164785939

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ประกันภัย

โดย ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์

ในการจัดพิมพ์ตำราคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ3 ลักษณะ20 ประกันภัยในครั้งนี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกา เพื่อให้เห็นถึงบรรทัดฐานและแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายลักษณะประกันภัยมากยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า : 9786164785939
รูปแบบ : ปกอ่อน
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์
น้ำหนัก : 450 กรัม
จำนวนหน้า : 212
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่  1 :  ธันวาคม 2561

 

฿ 190.00 ฿ 180.50

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507
  • M.C.L. (Comparative Law), Southern Methodist University, U.S.A., 2513
  • Cert. International & Comparative Law, South Western Legal Foundation, U.S.A., 2513
  • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 39, 2540
หนังสือโดยศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ในการจัดพิมพ์ตำราคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ3 ลักษณะ20 ประกันภัยในครั้งนี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกา เพื่อให้เห็นถึงบรรทัดฐานและแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายลักษณะประกันภัยมากยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า : 9786164785939
รูปแบบ : ปกอ่อน
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์
น้ำหนัก : 450 กรัม
จำนวนหน้า : 212
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่  1 :  ธันวาคม 2561

 

“คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ประกันภัย”

There are no reviews yet.