• img-book

    ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

Sale!
ISBN: 9786164040854

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

บทคัดย่อ/สารบัญ
– อุทธรณ์ฎีกา
– อุทธรณ์
– การทุเลาการบังคับ
– คำฟ้องอุทธรณ์
– การตรวจและสั่งคำฟ้องอุทธรณ์ (มาตรา ๒๓๒)
– ฎีกา (มาตรา ๒๔๗)

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
รหัสสินค้า : 9786164040854
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 415 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26.2 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2563

฿ 250.00 ฿ 237.50

มีสินค้าอยู่ 2

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโทด้านกฎหมาย จาก Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เนติบัณฑิตไทย (สอบได้อันดับที่ 3 ของสมัยที่ 18) ปี2508
ผลงานวิชาการ : ตำรา
  • คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

  • คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์ และฎีกา

หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
– อุทธรณ์ฎีกา
– อุทธรณ์
– การทุเลาการบังคับ
– คำฟ้องอุทธรณ์
– การตรวจและสั่งคำฟ้องอุทธรณ์ (มาตรา ๒๓๒)
– ฎีกา (มาตรา ๒๔๗)

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
รหัสสินค้า : 9786164040854
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 415 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26.2 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2563

“คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา”

There are no reviews yet.