• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

Sale!
ISBN: 9786165810562

กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️ภาค 1 บททั่วไป
หมวดที่ 1 องค์กรธุรกิจ
⭐️ภาค 2 ห้างหุ้นส่วน
หมวดที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ / หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / หมวดที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
⭐️ภาค 3 บริษัทจำกัด
หมวดที่ 5 บริษัทจำกัด / หมวดที่ 6 การชำระบัญชีและการถอนทะเบียน
📌**พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน, เพิ่มฎีกา**

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
⭐️รหัสสินค้า :
9786165810562
⭐️รูปแบบ : 
ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก :
1,300 กรัม
⭐️จำนวนหน้า :
572 หน้า
⭐️ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 7
 : สิงหาคม 2564

฿ 500.00 ฿ 450.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Diploma in English Legal Studies มหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ
 • Master of Law in Commercial Law มหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ผลงานวิชาการ
 • คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน
 • คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ
 • คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบัตรเงินฝาก
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท
   
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️ภาค 1 บททั่วไป
หมวดที่ 1 องค์กรธุรกิจ
⭐️ภาค 2 ห้างหุ้นส่วน
หมวดที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ / หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / หมวดที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
⭐️ภาค 3 บริษัทจำกัด
หมวดที่ 5 บริษัทจำกัด / หมวดที่ 6 การชำระบัญชีและการถอนทะเบียน
📌**พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน, เพิ่มฎีกา**

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
⭐️รหัสสินค้า :
9786165810562
⭐️รูปแบบ : 
ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก :
1,300 กรัม
⭐️จำนวนหน้า :
572 หน้า
⭐️ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 7
 : สิงหาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810562
SKU: 9786165810562
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 7 : สิงหาคม 2564
Page Count: 572