• img-book

    อาจารย์ ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

Sale!
ISBN: 9786165810210

คำอธิบายการพิจารณาโดยขาดนัด

โดย อาจารย์ ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ 3 การขออนุญาตยื่นคำให้การ และการถามค้านพยานโจทก์
บทที่ 4 การมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ 5 การขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ 6 การขาดนัดพิจารณา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่19) พ.ศ.2543

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์ ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

⭐️รหัสสินค้า : 9786165810210
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 140 หน้า
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2564

฿ 140.00 ฿ 126.00

จำนวน:
หนังสือโดยอาจารย์ ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ 3 การขออนุญาตยื่นคำให้การ และการถามค้านพยานโจทก์
บทที่ 4 การมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ 5 การขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ 6 การขาดนัดพิจารณา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่19) พ.ศ.2543

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์ ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

⭐️รหัสสินค้า : 9786165810210
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 140 หน้า
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810210
SKU: 9786165810210
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: มิถุนายน 2564
Page Count: 140