• img-book

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณาวดี ปิ่นแก้ว

Sale!
ISBN: 9786162696404 
รหัสสินค้า: 9786162696404 หมวดหมู่: ,

คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย บุคคล

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณาวดี ปิ่นแก้ว
 • การเริ่มต้นและสิ้นสุดสภาพบุคคล
 • การระบุตัวบุคคล
 • การจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ คนสาบสูญ
 • ความสามารถตามกฎหมาย

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณาวดี ปิ่นแก้ว
รหัสสินค้า : 9786162696404 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 308
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2560

฿ 300.00 ฿ 270.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Law (Business Law) International Program, Chulalongkorn University
 • Master II en Droit Prive, (Mention Assez Bien) L’Universit de Nantes, France
 • Docteur en Droit Prive (Mention Trs Honorable avec Flicitations du Jury), L’Universit de Nantes, France
  ประวัติการทำงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณาวดี ปิ่นแก้ว
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ
 • การเริ่มต้นและสิ้นสุดสภาพบุคคล
 • การระบุตัวบุคคล
 • การจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ คนสาบสูญ
 • ความสามารถตามกฎหมาย

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณาวดี ปิ่นแก้ว
รหัสสินค้า : 9786162696404 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 308
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2560