• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

Sale!
ISBN: 9786165810487

คำอธิบายกฎหมายอาญา มาตรา288-366/4

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
📌บทนำ
📌ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
⭐️หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต (มาตรา 288–294)
⭐️หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย (มาตรา 295-300)
⭐️หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก (มาตรา301-305)
⭐️หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา (มาตรา 306-308)
📌ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
⭐️หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ (มาตรา 309-321)
⭐️หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ (มาตรา 322-325)
⭐️หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา 326-333)
📌ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
📌ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ
🛑⚠️ฉบับพิมพ์ครั้งเดียว⚠️🛑
เนื้อหา : อธิบาย ป.อาญาในมาตรา 288-366/4 โดยเน้นคำพิพากษาฎีกาเป็นหลัก

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810487
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 1,000 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 384 หน้า
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ : สิงหาคม 2564

฿ 300.00 ฿ 270.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 •  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฏหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  LL.M. (Master of Law, University of Pennsylvania, U.S.A.)
 •  ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงทางกฏหมายอาญา (Diplôme d’Etude Approfondies de sciences criminelles)
 •  ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) Doctorat en droit pénal mention très honorable, l’Université de Nancy II, Franc
ประวัติการทำงาน
 • ผู้บรรยายพิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๕๖)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต(๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ )
 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
 •  กรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓)
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ )
 • ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔)
 •  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ปัจจุบัน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
สั่งซื้อ
สังคมกับกฎหมาย กรกฎาคม 2564
สั่งซื้อ
คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4 พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562
สั่งซื้อ
สะกิดกฎหมาย 1 : มีนาคม 2549
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
ยอมไม่ได้ 1 : มิถุนายน 2556
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด 12 : กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
📌บทนำ
📌ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
⭐️หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต (มาตรา 288–294)
⭐️หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย (มาตรา 295-300)
⭐️หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก (มาตรา301-305)
⭐️หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา (มาตรา 306-308)
📌ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
⭐️หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ (มาตรา 309-321)
⭐️หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ (มาตรา 322-325)
⭐️หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา 326-333)
📌ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
📌ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ
🛑⚠️ฉบับพิมพ์ครั้งเดียว⚠️🛑
เนื้อหา : อธิบาย ป.อาญาในมาตรา 288-366/4 โดยเน้นคำพิพากษาฎีกาเป็นหลัก

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810487
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 1,000 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 384 หน้า
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ : สิงหาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810487
SKU: 9786165810487
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: สิงหาคม 2564
Page Count: 384

“คำอธิบายกฎหมายอาญา มาตรา288-366/4”

There are no reviews yet.