• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

Sale!
ISBN: 9786164881686

คำอธิบายกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

บทคัดย่อ/สารบัญ
ความหมายของกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, ลักษณะสำคัญของกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา, ที่มาของกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมายอาญาระหว่างประเทศกับกฏหมายอื่นๆ, ความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ, ความผิดอาญาระหว่างประเทศอื่นๆ, หลักกฏหมายอาญาทั่วไปที่ใช้กับกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, บทบาทของประเทศไทยในความผิดอาญาระหว่างประเทศ, ต้นกำเนิดการดำเนินคดีอาญาระหว่างประเทศ, ศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจ, ศาลอาญาระหว่างประเทศถาวร, วิธีพิจารณาคดีอาญาระหว่างประเทศ ฯลฯ

รายละเอียด
รหัสสินค้า9786164881686
ผู้แต่ง :  รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม

จำนวนหน้า292
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2564

฿ 310.00 ฿ 294.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทและปริญญาเอกกฎหมายอาญา มหาวิทยาลัย Aix-Marseille III, ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
  • รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ความหมายของกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, ลักษณะสำคัญของกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา, ที่มาของกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมายอาญาระหว่างประเทศกับกฏหมายอื่นๆ, ความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ, ความผิดอาญาระหว่างประเทศอื่นๆ, หลักกฏหมายอาญาทั่วไปที่ใช้กับกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, บทบาทของประเทศไทยในความผิดอาญาระหว่างประเทศ, ต้นกำเนิดการดำเนินคดีอาญาระหว่างประเทศ, ศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจ, ศาลอาญาระหว่างประเทศถาวร, วิธีพิจารณาคดีอาญาระหว่างประเทศ ฯลฯ

รายละเอียด
รหัสสินค้า9786164881686
ผู้แต่ง :  รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม

จำนวนหน้า292
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2564

“คำอธิบายกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ”

There are no reviews yet.