• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี

Sale!
ISBN: 9786162699993

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 2 ความผิด

📌ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน
ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
ส่วนที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
📌ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ภาค 3 ลหุโทษ
🛑แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 301 และ 305 ความผิดเกี่ยวกับการแท้งลูก🛑

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
⭐️รหัสสินค้า : 9786162699993
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 464
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 18 : มีนาคม 2564

฿ 400.00 ฿ 360.00

จำนวน:
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 2 ความผิด

📌ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน
ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
ส่วนที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
📌ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ภาค 3 ลหุโทษ
🛑แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 301 และ 305 ความผิดเกี่ยวกับการแท้งลูก🛑

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
⭐️รหัสสินค้า : 9786162699993
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 464
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 18 : มีนาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786162699993
SKU: 9786162699993
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 18 : มีนาคม 2564
Page Count: 464