• img-book

    ร.ท. ดร.ธนพจน เอกโยคยะ

Sale!
ISBN: 9789749645932
รหัสสินค้า: 9789749645932 หมวดหมู่: ,

คำอธิบายกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

โดย ร.ท. ดร.ธนพจน เอกโยคยะ

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คืออะไร,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครอง,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่อาจขอรับความคุ้มครองได้,การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการละเมิดสิทธิ,การระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การแก้ไขและเพิกถอนทะเบียน,คณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,การเจรจาเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเวที WTO

ชื่อผู้แต่ง : ร.ท. ดร.ธนพจน เอกโยคยะ
รหัสสินค้า : 9789749645932 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 168
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2547

฿ 120.00 ฿ 108.00

จำนวน:
Browse Wishlist
หนังสือโดยร.ท. ดร.ธนพจน เอกโยคยะ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คืออะไร,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครอง,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่อาจขอรับความคุ้มครองได้,การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการละเมิดสิทธิ,การระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การแก้ไขและเพิกถอนทะเบียน,คณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,การเจรจาเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเวที WTO

ชื่อผู้แต่ง : ร.ท. ดร.ธนพจน เอกโยคยะ
รหัสสินค้า : 9789749645932 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 168
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2547

รายละเอียด

ISBN: 9789749645932
SKU: 9789749645932
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : มกราคม 2547
Page Count: 168