• img-book

    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์

Sale!
ISBN: 9786165651165
รหัสสินค้า: 9786165651165 หมวดหมู่:

คำอธิบายกฎหมายสำคัญที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานและที่ศาลปกครองใช้ในการพิจารณาคดี

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความนำ

ส่วนที่ 2 คำอธิบายพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ส่วนที่ 4 คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
ส่วนที่ 5 คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542
ส่วนที่ 6 คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ส่วนที่ 7 ความส่งท้าย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์
รหัสสินค้า : 9786165651165
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,500 กรัม
จำนวนหน้า : 618 หน้า
ขนาด : 21 x 29.5 
พิมพ์ :  ตุลาคม 2562

฿ 600.00 ฿ 570.00

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความนำ

ส่วนที่ 2 คำอธิบายพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ส่วนที่ 4 คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
ส่วนที่ 5 คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542
ส่วนที่ 6 คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ส่วนที่ 7 ความส่งท้าย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์
รหัสสินค้า : 9786165651165
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,500 กรัม
จำนวนหน้า : 618 หน้า
ขนาด : 21 x 29.5 
พิมพ์ :  ตุลาคม 2562