• img-book

    ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786162698705

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครอง, ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, เจ้าหน้าที่ซึ่งมีรอำนาจทำการพิจารณาทางการปกครอง, คู่กรณีทำคำสั่งทางปกครอง, การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง, ผลของคำสั่งทางปกครอง, การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง, การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง, การขอให้พิจารณาใหม่, การบังคับทางปกครอง, ระยะเวลาและอายุความ, การแจ้ง, ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, ความเชื่อมโยงของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครองกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
***สภาพปก : มีรอย แต่เนื้อในสมบูรณ์

รายละเอียด
รหัสสินค้า
9786162698705
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1500 กรัม
จำนวนหน้า644
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 13 : กุมภาพันธ์ 2563

฿ 560.00 ฿ 504.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา - D.E.A. de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France - Doctorat de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France
หนังสือโดยศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครอง, ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, เจ้าหน้าที่ซึ่งมีรอำนาจทำการพิจารณาทางการปกครอง, คู่กรณีทำคำสั่งทางปกครอง, การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง, ผลของคำสั่งทางปกครอง, การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง, การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง, การขอให้พิจารณาใหม่, การบังคับทางปกครอง, ระยะเวลาและอายุความ, การแจ้ง, ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, ความเชื่อมโยงของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครองกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
***สภาพปก : มีรอย แต่เนื้อในสมบูรณ์

รายละเอียด
รหัสสินค้า
9786162698705
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1500 กรัม
จำนวนหน้า644
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 13 : กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162698705
SKU: 9786162698705
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 13 : กุมภาพันธ์ 2563
Page Count: 644