• img-book

  ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

Sale!
ISBN: 9786165655163
รหัสสินค้า: 9786165655163 หมวดหมู่:

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786165655163
ชื่อผู้แต่ง : ไพโรจน์ วายุภาพ
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวน : 448 หน้า
ขนาด : 26×18.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤศจิกายน 2562

฿ 300.00 ฿ 285.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
 • น.บ เกียรตินิยมดี) ปี 2515 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2516
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2554 - ประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2552 - รองประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2550 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2547 - ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2544 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๗
 • พ.ศ. 2542 - รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2537 - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2535 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
 • พ.ศ. 2535 - ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2533 - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • พ.ศ. 2532 - ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร
 • พ.ศ. 2526 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
 • พ.ศ. 2522 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ. 2520 - ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • พ.ศ. 2518 - อัยการ
 • อาจารย์สอนกฎหมาย
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786165655163
ชื่อผู้แต่ง : ไพโรจน์ วายุภาพ
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวน : 448 หน้า
ขนาด : 26×18.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤศจิกายน 2562