• img-book

    รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์

Sale!
ISBN: 9786162692390 

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง

โดย รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์

ว่าด้วยอุทธรณ์ หลักทั่วไปในการอุทธรณ์, การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา, คดีที่ห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง, ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องเป็นข้อที่ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น, คำสั่งระหว่างการพิจารณา, การยื่นคำฟ้องอุทธรณ์, การตรวจสั่งคำฟ้องอุทธรณ์, การขอทุเลาการบังคับ ฯลฯ และฎีกา การยื่นฎีกา, กฎหมายที่นำมาใช้ในชั้นฎีกา, คดีที่ห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง, ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในฎีกา ฯลฯ

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
รหัสสินค้า : 9786162692390 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า : 118
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

 

฿ 95.00 ฿ 85.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • น.บ.ท.
  • Master of Legal Institutions (Legal Institution ) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
สั่งซื้อ
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 4 : กันยายน 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ว่าด้วยอุทธรณ์ หลักทั่วไปในการอุทธรณ์, การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา, คดีที่ห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง, ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องเป็นข้อที่ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น, คำสั่งระหว่างการพิจารณา, การยื่นคำฟ้องอุทธรณ์, การตรวจสั่งคำฟ้องอุทธรณ์, การขอทุเลาการบังคับ ฯลฯ และฎีกา การยื่นฎีกา, กฎหมายที่นำมาใช้ในชั้นฎีกา, คดีที่ห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง, ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในฎีกา ฯลฯ

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
รหัสสินค้า : 9786162692390 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า : 118
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)