• img-book

    ศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนากร

Sale!
ISBN: 9786165810203

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน

โดย ศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนากร

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน
บทที่ 2 หลักทั่วไปเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐาน
บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
บทที่ 4 ข้อเท็จจริงซึ่งไม่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน
บทที่ 5 พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง
บทที่ 6 พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายปิดปาก
บทที่ 7 การนำสืบพยานบุคคลแทนเอกสาร
บทที่ 8 พยานบอกเล่า
บทที่ 9 วิธีนำสืบพยานหลักฐานโดยทั่วๆ ไป
บทที่ 10 พยานบุคคล
บทที่ 11 พยานเอกสาร
บทที่ 12 พยานวัตถุ
บทที่ 13 พยานความเห็น
บทที่ 14 มาตรฐานการพิสูจน์ และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
**เนื้อหาคงเดิม มีการแก้ไขคำผิดจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11**

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนากร
⭐️รหัสหนังสือ : 9786165810203
⭐️จำนวนหน้า : 552 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง
⭐️น้ำหนัก : 1,300 กรัม
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 12 : มิถุนายน 2564

฿ 500.00 ฿ 450.00

จำนวน:
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนากร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน
บทที่ 2 หลักทั่วไปเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐาน
บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
บทที่ 4 ข้อเท็จจริงซึ่งไม่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน
บทที่ 5 พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง
บทที่ 6 พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายปิดปาก
บทที่ 7 การนำสืบพยานบุคคลแทนเอกสาร
บทที่ 8 พยานบอกเล่า
บทที่ 9 วิธีนำสืบพยานหลักฐานโดยทั่วๆ ไป
บทที่ 10 พยานบุคคล
บทที่ 11 พยานเอกสาร
บทที่ 12 พยานวัตถุ
บทที่ 13 พยานความเห็น
บทที่ 14 มาตรฐานการพิสูจน์ และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
**เนื้อหาคงเดิม มีการแก้ไขคำผิดจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11**

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนากร
⭐️รหัสหนังสือ : 9786165810203
⭐️จำนวนหน้า : 552 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง
⭐️น้ำหนัก : 1,300 กรัม
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 12 : มิถุนายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810203
SKU: 9786165810203
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: มิถุนายน 2564
Page Count: 552